Фирмена философия - Философия на предприятието - Принципи

Като логистичен партньор на индустрията ние се задължаваме да следваме следните принципи: Fixemer Green Logistics
 
Закрила на здравето и безопасността на всички работници и служители е главна цел на "Фиксемер Логистика" ООД.
 
Ние заздравяваме личната отговорност на работниците и служителите и активната им роля по въпроси на безопасността, здравето и здравната превенция, качеството и опазването на околната среда.
 
В защита на нашите работници и служители, клиенти и бизнес партньори, както и на обществото, се задължаваме да спазваме законовите разпоредби и последователно да подобряваме безопасността, качеството и защитата на околната среда.
 
Отнасяме се сериозно към въпроси и притеснения от страна на обществеността спрямо нашата дейност и подхождаме към тях конструктивно и проактивно.
 
Самокритично анализираме грешките и несигурните положения. При възникнали проблеми разработваме подходящи решения съвместно с нашите клиенти, бизнес партньори и съдружници.
 
Нашата цел гласи: Нула злополуки! Нула щети! Нула рекламации!
 
Независимо от икономическия интерес дейностите се ограничават или прекратяват, ако в резултат на оценка на риска това ще е необходимо за предотвратяване на опасности за здравето и околната среда.
 
При обусловени от предмета на дейност рискове за здравето и околната среда необходимите мерки се въвеждат в тясно сътрудничество с институциите.
 
Ние влагаме нашите знания и опит и работим активно по стандарти за защита на човека и природата.
 
Още за "Фиксемер":

 

 

Transport intermodal

 

FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH