Firemná filozofia - podniková filozofia - smernice

Fixemer Green LogisticsAko logistický partner priemyslu sa zaväzujeme konať podľa nasledovných smerníc:
 
Zachovanie zdravia a bezpečnosti všetkých zamestnancov je hlavným cieľom spoločnosti Fixemer Logistics GmbH.
 
Pri všetkých zamestnancoch posilňujeme osobný pocit zodpovednosti, ako aj kompetencie pre otázky týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a zdravotnej prevencie, kvality a ochrany životného prostredia.
 
Na ochranu našich zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov, ako aj verejnosti sa zaväzujeme dodržiavať zákonné nariadenia a neustále zlepšovať bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.
 
Otázky a námietky verejnosti voči naši aktivitám berieme vážne a reagujeme na ne konštruktívne a proaktívne.
 
Chyby a nebezpečné podmienky dokážeme sami kriticky preskúmať. Vhodné riešenia problémov sa tvoria v spolupráci s našimi zákazníkmi, obchodnými partnermi a spoločníkmi.
 
Náš cieľ znie: Nulový počet nehôd! Nulové škody! Nulový počet reklamácií!
 
Nehľadiac na naše hospodárske záujmy obmedzíme alebo zastavíme aktivity, ak si to podľa výsledkov zhodnotenia rizika vyžaduje prevencia zdravotných alebo ekologických rizík.
 
V prípade zdravotného alebo ekologického rizika zavedieme po spolupráci s príslušnými úradmi potrebné opatrenia.
 
Využívame naše vedomosti a skúsenosti a aktívne spolupracujeme na tvorbe štandardov na ochranu človeka a životného prostredia.

 

Dozvedieť sa o spol. Fixemer viac:

 

Intermodal-Präsentation herunterladenFaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH
  • Please note: We have updated our Privacy Policy to make it easier for you to understand and to inform you about the personal information we collect, use and process. This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to our new Privacy Policy and the use of cookies. Privacy Policy.