Implementácia a systémová integrácia

Ako integrátor logistických systémov podporujeme váš podnik v oblasti eLogistik, Supply Chain Managment a Logistik-Outsourcing priebežne od tvorby koncepcie až po jej realizáciu. Projekty sa vyznačujú výrazným zapojením zúčastnených odborných oddelení. Tým je zabezpečené, že budú vypracované akceptovateľné a tým aj realizovateľné riešenia.
 
Počas realizácie pripravíme v úzkej spolupráci s vašimi zamestnancami spustenie nových procesov. Pritom zabezpečíme konfiguráciu IT systémov, vytvorenie internetových stránok, úplnú integráciu Back-End systémov a testovanie nových obchodných procesov. Paralelne sa uskutočňuje školenie kľúčových používateľov a IT personálu. Sprevádzame produktívny štart a poskytujeme pritom podporu pre vašich používateľov. V rámci kontinuálneho procesu zlepšovania neskôr na želanie zabezpečíme optimalizáciu a rozšírenie


Ďalšie poradenské služby:

FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH
  • Please note: We have updated our Privacy Policy to make it easier for you to understand and to inform you about the personal information we collect, use and process. This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to our new Privacy Policy and the use of cookies. Privacy Policy.