Kombinovaná doprava - Kombinovaná preprava - Intermodálna preprava

Pod pojmom kombinovaná preprava, resp. intermodálna preprava, sa rozumie spôsob prepravy, pri ktorom sa nákladové jednotky prepravujú minimálne dvoma druhmi prepravy.

Prehľad výhod kombinovanej prepravy:

  • Jazdu po ceste sa snažíme čo najviac obmedziť
  • Preprava šetrná ku klíme a životnému prostrediu

Cestná doprava sa používa iba na krátke trasy, napr. na prepravu tovaru k železnici alebo moru alebo na vyzdvihnutie tovaru na mieste vykládky. Využívanie kombinovanej prepravy znižuje emisie CO2 a spotrebu energie na jednu nákladovú jednotku.

Odoslať dopytIntermodal Network

FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH
  • Please note: We have updated our Privacy Policy to make it easier for you to understand and to inform you about the personal information we collect, use and process. This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to our new Privacy Policy and the use of cookies. Privacy Policy.