Kombinert trafikk - kombitrafikk - intermodal trafikk

Kombinert trafikk hhv. intermodal trafikk betegner varetransporter der lasteenheter transporteres av minst to ulike trafikkbærere.

Kort oversikt over fordelene ved kombinert trafikk:

  • For- og etterløp på veien holdes så lavt som mulig
  • Klima- og miljøvennlige transporter

Veitransport blir kun brukt via kortstrekningene, for eksempel for å bringe varen som skal transporteres til skinner eller sjø eller til å hente varen igjen på avlastingsplassen. Bruk av kombitrafikk senker CO2-utslippene og energiforbruket per lasteenhet.

Sende forespørsel


Intermodal Network

FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH
  • Please note: We have updated our Privacy Policy to make it easier for you to understand and to inform you about the personal information we collect, use and process. This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to our new Privacy Policy and the use of cookies. Privacy Policy.