eLogistikk

IT-støttet logistikk


Extended Supply Chain Management betyr inkluderingen av alle relevante verdiskapningspartnere i en overgripende forretningsprosess. Extended Supply Chain Management fører dermed de tidligere områdene til Supply Chain Management (lokasjonsovergripende planleggingsprosesser) og logistikktilbyderne sammen.

SCM sett fra sendere og mottakere:

Planleggingsprosesser (behovs-, nettverks-, produksjonsplanlegging o.a.) blir behersket lokasjonsovergripende, logistikkavvikling og -controlling befinner seg ikke i midtpunktet.

SCM sett fra logistikktilbyderne:

Beherskning av logistiske prosesser, lite know-how om foretaksinterne prosesser for kundene.

Extended SCM sett fra vårt synspunkt:

Realisering av eLogistikk, dvs. alle trinn i verdiskapningskjeden, inkludert transportlogistiske prosesser blir overgripende planlagt, utført og overvåket.

Realisering av eLogistikk

Løsningen ligger i organisasjonsformen til nettlogistikkplattformen eChainManager. På Internett blir de involverte partnerne integrert gjennom felles oppdragsadministrasjon, kollaborativ planlegging og nettbaserte forhandlingsscenarier.

eLogistikk-plattformen kan brukes både til oppbygningen av foretaksegne logistikkportaler og til realisering av åpne markedsplasser. eChainManager gjør prosessene mellom foretak og tilbydere mye hurtigere.

I tillegg til kostnads- og tidsbesparelser blir også prosesskvaliteten forbedret, da mulighetene til feil minimeres ved bortfall av eksisterende manuelle grensesnitt og systembrudd.

Finn ut mer om fordelene ved eLogistikk:

FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH
  • Please note: We have updated our Privacy Policy to make it easier for you to understand and to inform you about the personal information we collect, use and process. This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to our new Privacy Policy and the use of cookies. Privacy Policy.