e-Logistics - логистика с помощта на информационни технологии

логистика с помощта на информационни технологии


Extended Supply Chain Management означава включване на всички важни създаващи добавена стойност партньори в един широкообхватен бизнес процес. Extended Supply Chain Management обединява досегашните аспекти на Supply Chain Management (транслокални планови процеси) и на логистичните фирми.

SCM от гледна точка на изпращачите и получателите:

Плановите процеси (планиране на потреблението, мрежата, производството и т.н.) се овладяват на транслокално ниво, логистичната обработка и контролинг не са в центъра на вниманието.

SCM от гледна точка на логистичните фирми:

Овладяване на логистичните процеси, по-малко ноу-хау за вътрешнофирмените процеси на Вашите клиенти.

Extended SCM от наша гледна точка:

Реализация на електронна логистика, т.е. всички стъпки във веригата за създаване на добавена стойност, вкл. транспортно-логистични процеси се планират, изпълняват и контролират широкообхватно.

Реализация на e-Logistics

Решението е в организационната форма на уеб-базираната логистична платформа eChainManager. В интернет партньорите, които участват, се интегрират чрез общо управление на поръчките, съвместно планиране и уеб-базирани сценарии на преговаряне.

Платформата за електронна логистика може да се приложи както за изграждане на собствени фирмени логистични портали, така и за осъществяване на отворени борси.

eChainManager значително ускорява процесите между бизнеса и услугите. Успоредно с печалбата на средства и време се подобрява и качеството на процеса, защото поради отпадане на съществуващите досега "ръчни" подсистеми и системни сривове възможностите за възникване на грешки се минимизират.


За да научите повече за e-Logistics:

FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH