eLogistik - IT-understödd logistik

Extended Supply Chain Management betyder att man engagerar alla relevanta deltagare i en övergripande affärsprocess. Extended Supply Chain Management förenar därmed de tidigare aspekterna av Supply Chain Management (flödesekonomi) och logistikföretag.

SCM ur avsändarnas och mottagarnas synvinkel:

Planeringen (planering av behov, nätverk, produktionsplanering mm) sker oberoende av tillverkningsplats, logistikproblem och kontroll står inte i centrum.

SCM ur logistikföretaget synvinkel:

Man behärskar logistikprocessen, men vet lite om sina kunders företagsinterna processer.

Extended SCM som vi ser det:

Vi tillämpar eLogistik, dvs alla delar av produktionsprocessen inklusive de transportlogistiska delarna planeras, utförs och övervakas övergripande.

eLogistik i praktiken

Lösningen ligger i organisationsformen för webblogistikplattformen eChainManager. På internet integreras medverkande partner med gemensam uppdragshantering, kollaborativ planering och webbaserade förhandlingsscenarior.

eLogistikplattformen kan användas både för att bygga upp företagsegna logistikportaler och för att skapa öppna marknadsplatser.

eChainManager snabbar på processerna mellan tillverkningsföretag och transportföretag. Förutom kostnads- och tidsvinster förbättras även processkvalitén eftersom gamla manuella gränssnitt och systembrott försvinner och då minimeras också risken att det blir fel.


Mer information om eLogistikens fördelar:FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH
  • Please note: We have updated our Privacy Policy to make it easier for you to understand and to inform you about the personal information we collect, use and process. This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to our new Privacy Policy and the use of cookies. Privacy Policy.