Fördelar för avsändare och mottagare

Avsändare och mottagare

  • sänker processkostnaderna för upphandling, utförande och kontroll av logistiken.
  • behöver sedan mindre personal för dessa uppgifter
  • ger sina kunder möjlighet att alltid se statusen för sina uppdrag.
  • höjer processkvalitén genom att automatisera tidigare "manuella" åtgärder inom logistiken.
  • sänker transportkostnaderna genom bättre jämförbarhet på den oöverskådliga logistikmarknaden.
  • har en enda portal för kommunikation med alla logistikföretag.
  • genomför kollaborativ planering med sina kunder och leverantörer.

 
 
Mer information:

FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH
  • Please note: We have updated our Privacy Policy to make it easier for you to understand and to inform you about the personal information we collect, use and process. This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to our new Privacy Policy and the use of cookies. Privacy Policy.