Prednosti za pošiljaoca i primaoca

Pošiljalac i primalac

  • sniženje troškova za logističku nabavu, realizaciju i kontrolu logistike.
  • u budućnosti je za te zadaće potrebno manje osoblja
  • omogućava vašim mušterijama u svako vrijeme da sami vide stanje svojih naloga.
  • povećanje kvalitete postupka automatizacijom dosad „manualnih“ logističkih radnji.
  • smanjenje transportnih troškova boljom usporedivošću na netransparentnom logističkom tržištu.
  • imamo još samo jedan portal za komunikaciju sa svim pružateljima logističkih usluga.
  • realiziranje suradničkih planiranja sa svojim mušterijama i dostavljačima.

 

Saznajte više:

FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH
  • Please note: We have updated our Privacy Policy to make it easier for you to understand and to inform you about the personal information we collect, use and process. This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to our new Privacy Policy and the use of cookies. Privacy Policy.