Implementering och systemintegration

Vi stödjer ert företag såsom logistik-systemintegratör på områdena eLogistik, Supply Chain Managment och logistik-outsourcing hela vägen från planering till genomförande. Projekten genomförs med starkt engagemang från de berörda specialistavdelningarnas sida. Det garanterar att vi tar fram accepterade och därmed förverklingsbara lösningar.
 
Under tiden förbereder vi genomförandet av de nya processerna i tätt samarbete med era medarbetare. IT-systemen konfigureras, webb-gränssnitt skapas, backendsystem integreras fullständigt och de nya affärsprocesserna testas. Samtidigt sker träningen av nyckelpersoner och IT-personal. Vi är med vid produktionsstarten och hjälper era användare. Inom ramen för en kontinuerlig förbättringsprocess genomför vi senare om ni så önskar optimeringar och utvidgningar.
 

 
Flera strategikonsultingtjänster:

FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH
  • Please note: We have updated our Privacy Policy to make it easier for you to understand and to inform you about the personal information we collect, use and process. This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to our new Privacy Policy and the use of cookies. Privacy Policy.