Υλοποίηση & ολοκλήρωση συστημάτων

Ως πάροχος ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics υποστηρίζουμε την επιχείρησή σας στους τομείς eLogistics, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics-outsourcing, από τη σύλληψη μέχρι την υλοποίησή τους. Τα έργα χαρακτηρίζονται από έντονη δέσμευση των συμμετεχόντων τεχνικών τομέων. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι λύσεις οι οποίες εξετάζονται είναι αποδεκτές και συνεπώς υλοποιήσιμες.
 
Κατά την υλοποίηση, προετοιμάζουμε σε στενή συνεργασία με τους υπαλλήλους σας την εφαρμογή των νέων διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, προετοιμάζονται τα συστήματα IT, υλοποιούνται οι επιφάνειες web, ενσωματώνονται πλήρως τα συστήματα back-end και δοκιμάζονται οι νέες εμπορικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται εκπαίδευση των βασικών χρηστών και του προσωπικού πληροφορικής. Συνοδεύουμε την παραγωγική έναρξη και υποστηρίζουμε έτσι τους χρήστες σας. Στα πλαίσια μιας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης υλοποιούμε αργότερα κατά παραγγελία βελτιώσεις και επεκτάσεις.


Περαιτέρω συμβουλευτικές υπηρεσίες:

FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH
  • Please note: We have updated our Privacy Policy to make it easier for you to understand and to inform you about the personal information we collect, use and process. This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to our new Privacy Policy and the use of cookies. Privacy Policy.