Οδική μεταφορά - Οδική μεταφορά με φορτηγό - Μεταφορά με φορτηγό

Η οδική μεταφορά με φορτηγό υπερτερεί όσον αφορά την ευέλικτη επί τόπου διανομή εμπορευμάτων.

Τα πλεονεκτήματα της οδικής μεταφοράς με φορτηγό με μία ματιά:

  • Παραδόσεις Door-to-Door
  • Ευέλικτη επί τόπου διανομή
  • Μεταφορές ανά κλάδο

Για την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, επιλέγουμε συνδυασμό διαφόρων μεταφορικών μέσων. Στην περίπτωση συνδυασμού μεταφορικών μέσων τα αγαθά μεταφέρονται για μεγάλες αποστάσεις σιδηροδρομικώς ή δια θαλάσσης. Η μεταφορά πριν και μετά στο οδικό δίκτυο είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη.

Υποβολή αιτήματος

 

FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH
  • Please note: We have updated our Privacy Policy to make it easier for you to understand and to inform you about the personal information we collect, use and process. This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to our new Privacy Policy and the use of cookies. Privacy Policy.