Внедряване и системно интегриране

Като интегратор на логистични системи ние ще подпомогнем Вашето предприятие в областта на електронна логистика (e-Logistics), управление на веригата за доставки (Supply Chain Managment) и логистично превъзлагане (Logistics Outsourcing) по целия път от замисъла до реализацията. Характерно за проектите е силното обвързване на участващите специализирани отдели,  което осигурява разработването на приети и съответно осъществими решения.
 
По време на осъществяването на проектите ние подготвяме реализацията на новите процеси в тясно сътрудничество с Вашите служители. Тази подготовка включва конфигуриране на информационно-технологични системи, реализация на графичен уеб интерфейс, цялостно внедряване на Back-End системи и тестване на новите бизнес процеси. Паралелно се провежда обучение на ключовите потребители и ИТ персонал. Ние съпътстваме продуктивния старт и същевременно съдействаме на Вашите потребители. В рамките на непрекъснат процес на усъвършенстване по-късно при желание от Ваша страна реализираме и оптимизации и разширения.


Други консултантски услуги:

FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH