Kvalitet - Total Quality Management - Kvalitetslöfte

Totalkvalitet (TQM) omfattar alla aktiviteter som syftar till att införa och varaktigt garantera kvalitet som systemmål.

Fixemer Totalkvalitet vilar på fem pelare:

  • Säkerhet
  • Hälsoskydd
  • Miljöskydd
  • Kvalitet
  • Säkring


Eftersom ert förtroende och era behov är viktiga har vi omedelbart organiserat vårt företag efter två ISO-normer. När det gäller företagsstruktur och organisation är vi certifierade enligt DIN EN ISO 9001, för miljöarbetet, avfallsreduktionen och bevarandeet av våra naturresurser är vi certifierade enligt DIN EN ISO 14001.Välorganiserade arbetsgångar säkrar arbetsresultat av god kvalitet. Tydliga kompetenser, raka beslutsvägar och strukturer, modernaste teknik, ständig övervakning av uppdrags- och bokföringsrutiner betyder en äkta kvalitetsgaranti för våra kunder. Certifieringen är en viktig del av vår kvalitetsstyrning.

FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH
  • Please note: We have updated our Privacy Policy to make it easier for you to understand and to inform you about the personal information we collect, use and process. This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to our new Privacy Policy and the use of cookies. Privacy Policy.