Firmans filosofi - Företagsfilosofi - Riktlinjer

Fixemer Green LogisticsSom logistikpartner till industrin förbinder vi oss att handla efter följande riktlinjer:
 
Att upprätthålla alla medarbetares hälsa och säkerhet är ett huvudmål för Fixemer Logistics GmbH.
 
Vi stärker den personliga ansvarsmedvetenheten hos alla medarbetare liksom deras handlingskompetens för frågor som gäller säkerhet, hälsa och hälsovård, kvalitet och miljöskydd.
 
För att skydda våra medarbetare, våra kunder och affärspartner liksom allmänheten förbinder vi oss att respektera lagens bestämmelser och att kontinuerligt förbättra säkerhet, kvalitet och miljöskydd.
 
Vi tar allvarligt på frågor och funderingar från allmänheten beträffande vår verksamhet och bemöter dem konstruktivt och proaktivt.
 
Fel och osäkra förutsättningar undersöker vi självkritiskt. Lämpliga problemlösningar utarbetas i samarbete med våra kunder, affärspartner och delägare.
 
Vårt mål är: Inga olyckor! Inga skador! Inga reklamationer!
 
Vi kommer att begränsa eller ställa in verksamheter utan hänsyn till ekonomiska intressen om resultatet av en riskanalys visar att det är nödvändigt för att undvika fara för hälsa och miljö.
 
Vid driftsavhängiga faror för hälsa och miljö vidtar vi nödvändiga åtgärder i nära samarbete med myndigheter.
 
Vi tar med våra kunskaper och erfarenheter och arbetar aktivt på standarder för att skydda människors hälsa och miljön.
 


Läs mer om Fixemer: Intermodal-Präsentation herunterladenFaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH
  • Please note: We have updated our Privacy Policy to make it easier for you to understand and to inform you about the personal information we collect, use and process. This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to our new Privacy Policy and the use of cookies. Privacy Policy.