Εταιρική φιλοσοφία - Φιλοσοφία επιχείρησης - Κατευθυντήριες γραμμές

Ως εταιρεία logistics ο κλάδος μας υποχρεώνει να λειτουργούμε σύμφωνα με τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές:
 Fixemer Green Logistics
Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας όλων των συνεργατών μας αποτελεί κύριο μέλημα της Fixemer Logistics GmbH.
 
Ενδυναμώνουμε σε όλους τους συνεργάτες μας το προσωπικό αίσθημα ευθύνης, καθώς και την ικανότητα χειρισμού όσον αφορά θέματα ασφάλειας, υγείας και πρόληψης υγείας, ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.
 
Για την προστασία των συνεργατών, των πελατών και των εμπορικών εταίρων μας, καθώς και του κοινού, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τις νομικές διατάξεις και να βελτιώνουμε συνεχώς την ασφάλεια, την ποιότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.
 
Λαμβάνουμε τις ερωτήσεις και τις κριτικές για τις δραστηριότητες μας σοβαρά και δρούμε εποικοδομητικά και προνοητικά όσον αφορά τα αντίστοιχα θέματα.
 
Εξετάζουμε τυχόν σφάλματα και μη ασφαλείς πρακτικές με μεγάλη αίσθηση ευθύνης. Σε συνεργασία με τους πελάτες, τους εμπορικούς εταίρους και επαγγελματίες επεξεργαζόμαστε και βρίσκουμε κατάλληλες λύσεις.
 
Στόχος μας: Μηδέν ατυχήματα! Μηδέν ζημιές! Μηδέν παράπονα!
 
Θα περιορίσουμε ή θα διακόψουμε τις δραστηριότητές μας ανεξαρτήτως οικονομικού κόστους, σε περίπτωση που αυτό απαιτείται βάσει αποτελεσμάτων μιας αξιολόγησης κινδύνων για λόγους προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος.
 
Για λειτουργικούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον λαμβάνουμε τα απαιτούμενα μέσα σε απόλυτη συμμόρφωση με τις αρμόδιες αρχές.
 
Εφαρμόζουμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας και συνεργαζόμαστε ενεργά πάνω σε πρότυπα και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

 

Μάθετε περισσότερα για την Fixemer:

 

Verpflichtung der Geschäftsleitung

FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH
  • Please note: We have updated our Privacy Policy to make it easier for you to understand and to inform you about the personal information we collect, use and process. This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to our new Privacy Policy and the use of cookies. Privacy Policy.