Filozofia firmy – filozofia przedsiębiorstwa – zasady

Będąc partnerem logistycznym przemysłu zobowiązujemy się do działania zgodnie z następującymi zasadami: Fixemer Green Logistics
 
Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo wszystkich pracowników to główne cele Fixemer Logistics GmbH.
 
Wzmacniamy wśród wszystkich naszych pracowników osobistą świadomość odpowiedzialności oraz kompetencje w działaniu w odniesieniu do bezpieczeństwa, zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, jakości oraz ochrony środowiska.
 
Aby chronić naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz całe społeczeństwo zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów prawnych i do stałego poprawiania bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska.
 
Poważnie traktujemy pytania i wątpliwości kierowane do nas przez społeczeństwo, dotyczące naszej działalności i proaktywnie na nie reagujemy.
 
Krytycznie sprawdzamy błędy i niebezpieczne warunki pracy. We współpracy z naszymi klientami, partnerami biznesowymi i udziałowcami pracujemy nad odpowiednimi rozwiązaniami problemów.
 
Nasz cel sformułowaliśmy następująco: Zero wypadków! Zero szkód! Zero reklamacji!
 
Bez względu na interesy gospodarcze będziemy ograniczać lub całkowicie rezygnować z działań, jeżeli wymagać będą tego wyniki oceny ryzyka odnośnie do profilaktyki oraz ochrony zdrowia i środowiska.
 
W przypadku zagrożeń dla zdrowia osób oraz środowiska naturalnego mających swe źródło w naszej działalności będziemy, współdziałając z władzami, podejmować odpowiednie kroki.
 
Używamy naszej wiedzy i naszego doświadczenia i aktywnie pracujemy nad tworzeniem standardów ochrony człowieka i środowiska.

 

Więcej informacji o firmie Fixemer:

 

 Intermodal-Präsentation herunterladen


FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH
  • Please note: We have updated our Privacy Policy to make it easier for you to understand and to inform you about the personal information we collect, use and process. This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to our new Privacy Policy and the use of cookies. Privacy Policy.