Bedrijfsfilosofie - Ondernemingsfilosofie - Richtlijnen

Als logistieke partner van de industriële sector verbinden wij ons ertoe volgens volgende richtlijnen te handelen:Fixemer Green Logistics
 
Het behoud van de gezondheid en de veiligheid van alle medewerkers is een hoofddoel van Fixemer Logistics GmbH.
 
We versterken bij alle medewerkers het persoonlijke verantwoordelijkheidsbewustzijn en de handelingsbekwaamheid voor kwesties zoals veiligheid, gezondheid en gezondheidszorg, kwaliteit en bescherming van het milieu.
 
Voor het beschermen van onze medewerkers, klanten en handelspartners en de buitenwereld verbinden we ons ertoe de wettelijke bepalingen na te leven en de veiligheid, de kwaliteit en de bescherming van het milieu continu te verbeteren.
 
We nemen vragen en bedenkingen van de buitenwereld over onze activiteiten ernstig en reageren er constructief en proactief op.
 
Fouten en twijfelachtige omstandigheden onderzoeken we met een kritisch oog. In samenwerking met onze klanten, handelspartners en vennoten ontwikkelen we geschikte oplossingen voor problemen.
 
Ons doel is: Geen ongevallen! Geen schade! Geen klachten!
 
We zullen ongeacht de economische belangen de activiteiten beperken of stoppen indien, volgens de resultaten van een risicobeoordeling, deze voorzorgsmaatregel nodig blijkt omwille van gevaar voor de gezondheid en het milieu.
 
Bij bedrijfsgerelateerde gezondheids- en milieugevaren treffen we in nauw overleg met overheidsorganen de noodzakelijke maatregelen.
 
We stellen onze kennis en onze ervaring ter beschikking en werken actief mee aan normen ter bescherming van mens en milieu.
 


Meer over Fixemer lezen:

 

 Verpflichtung der Geschäftsleitung


FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH
  • Please note: We have updated our Privacy Policy to make it easier for you to understand and to inform you about the personal information we collect, use and process. This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to our new Privacy Policy and the use of cookies. Privacy Policy.