Filosofie firmy - filosofie podniku - směrnice

Jako logistický partner průmyslu se zavazujeme, jednat dle těchto směrnic: Fixemer Green Logistics
 
Hlavním cílem společnosti  Fixemer Logistics GmbH je ochrana zdraví a bezpečnost všech zaměstnanců.
 
U všech zaměstnanců posilujeme osobní povědomí odpovědnosti, jakož i kompetence v oblasti jednání v otázkách bezpečnosti, zdraví a jeho ochrany, kvality a ochrany životního prostředí.
 
Z důvodu ochrany našich zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů, jakož i veřejnosti, se zavazujeme dodržovat zákonná ustanovení a neustále zlepšovat bezpečnost, kvalitu a ochranu životního prostředí.
 
Bereme vážně otázky a pochyby veřejnosti, které se týkají naší činnosti, a přistupujeme k těmto otázkám konstruktivně a aktivně.
 
Kriticky sledujeme chyby a nebezpečné podmínky při práci. Ve spolupráci s našimi zákazníky, obchodními partnery a společnostmi, pracujeme na vhodných řešeních daných problémů.
 
Naším cíle je: Žádné úrazy! Žádné škody! Žádné reklamace!
 
Pokud to budou vyžadovat výsledky rizikové analýzy, v rámci ochrany zdraví a životního prostředí, omezíme či ukončíme naše aktivity nezávisle na ekonomickém hledisku.
 
V případě ohrožení zdraví či životního prostředí v rámci provozu, zavedeme nezbytná opatření v úzké spolupráci s příslušnými úřady.
 
Poskytneme naše znalosti a zkušenosti a budeme aktivně pracovat na normách, které se týkají ochrany zdraví osob a životního prostředí.


 
Více informací o společnosti Fixemer na:


Transport intermodal

 

FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH
  • Please note: We have updated our Privacy Policy to make it easier for you to understand and to inform you about the personal information we collect, use and process. This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to our new Privacy Policy and the use of cookies. Privacy Policy.