Firma ajalugu - Ettevõtte ajalugu

 

Enam kui 60 aastat tagasi loodi Saari piirkonnas üks tänapäeva juhtivaid transpordiettevõtteid Euroopas. Peatugem hetkeks ja vaadakem ajas tagasi, kuidas kõik algas …


  
Fixemeri kontserni emaettevõte Karl Fixemer GmbH & Co KG loodi 1951 Saarlandi liidumaal Eftis ning selle asutaja Karl Fixemer oli tollal vaid 20-aastane.

 
 
Karl Fixemer, kes sündis ülemaailmse majanduskriisi ajal, 1931. aastal, alustas ettevõtlust sõjajärgsel raskel ajal ning arendas tänu oma uudishimule ja edasipüüdlikkusele esimese rahvusvahelise transpordiliini naaberriiki Prantsusmaale.


  
Tollasest transpordiettevõttest, kus oli vaid üks sõjaeelne veok, arenes aja jooksul välja konkurentsivõimeline transpordi- ja logistikavõrgustik, kuhu kuulusid kliendid ja transpordipartnerid ka väljastpoolt Euroopat.

 
 
Nii nagu kõik ettevõtted, pidime ka meie toime tulema kriisidega, millest väljusime alati tugevamate ja julgematena. Kõrgaegadel, mida kujundas transporditeede liberaliseerimine, euroopasiseste piiride kadumine ning ida avanemine, kasvasid kaubavood kiiresti ning lõid eelduse kiireks laienemiseks.

 
 
Rahvusvaheline suunitlus ja keskendumine oma põhitegevusele kujundasid ettevõtte strateegiat ja arengut. Proportsioonitunnetus ja avatus uutele ideedele ja kultuuridele olid omased juba asutajale Karl Fixemerile ning rõhutavad ettevõtte ja kahe poja, Joachim ja Christian Fixemeri edu ja minapilti ka tänapäeval. Takistused ja piirid on ületatavad ilma eesmärki silmist kaotamata.

 
 
Fixemer Logistics ühendab kliente ja transpordipartnereid piiriüleselt.


 

Rohkem teavet Fixemeri kohta:

FaLang translation system by Faboba
  • © Fixemer Logistics GmbH
  • Please note: We have updated our Privacy Policy to make it easier for you to understand and to inform you about the personal information we collect, use and process. This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to our new Privacy Policy and the use of cookies. Privacy Policy.